Kaitsevae Akadeemia

Vabaduse kaitsjate uus generatsioon ootab sind liituma.

Kas oled valmis?

Tule lahtiste uste päevale
ja saa infot otse allikast!

Lahtiste uste pÄev 2019

Vali, millise väeliigi
ohvitserina sa end näed!

 • Maavägi

  Maavagi

  Maavägi on Eesti kaitseväe suurim ja tähtsaim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks.

  Maaväe hulka kuuluvad kiirreageerimisüksused ja üldotstarbeliste lahinguüksused. Lisaks sõjalistele operatsioonidele abistab maavägi ka tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste ja katastroofide korral.

  Loe karjäärist lähemalt
 • Merevägi

  Merevagi

  Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesanne miinitõrje. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest ja toetuslaevadest. Mereväe käsutuses on kolm Suurbritannia päritolu modernset Sandown-klassi miinijahtijat.

  Mereväe laevade kodusadamaks on Tallinnas asuv Miinisadam, mis on võimeline vastu võtma ka NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud sadamateenused.

  Loe karjäärist lähemalt
 • Õhuvägi

  Ohuvagi

  Eesti õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

  Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine ning õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis. Kaasaegne õhuseiresüsteem võimaldab koostööd integreeritud NATO õhukaitsesüsteemiga, samuti peab õhuvägi suutma osutada õhusõidukitele standardite kohast teenindust vastuvõtva riigi nõuetest lähtuvalt.

  Loe karjäärist lähemalt

Kaitseväe Akadeemia pole tavaline kõrgkool.
Sinu julgust võtta juhivastutus hinnatakse.

 • palk

  Igale kadetile on õpingute ajal tagatud palk alates 750€

 • tasuta elukoht

  Tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus

 • tasuta arst

  Tasuta arsti- ja hambaravi nii õpingute ajal kui edasises teenistuses

 • garanteeritud amet

  Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on garanteeritud töökoht kaitseväes palgaga alates 1600€

 • sport

  Kadettidele on tagatud lai valik sportimisvõimalusi ning erialaseid huviringe (näiteks laskurring ja taktikaring)