Kaitsevae Akadeemia

KINDEL
TULEVIK

Eestile ja Sulle

Alusta tuleviku kindlustamist kohe.
Esita avaldus!

Sais Juhend

SAISis nõutavad ja täitmiseks mõeldud dokumendid laadi siit:

Kaitseväe Akadeemia pole tavaline kõrgkool.
SIIN SIRGUVAD TÕELISED JUHID JA SEDA OSATAKSE VÄÄRILISELT HINNATA.

 • palk

  Igale kadetile on õpingute ajal tagatud palk alates 1000€

 • tasuta elukoht

  Tasuta elamiskoht Tartu kesklinnas asuvas ühiselamus

 • tasuta arst

  Tasuta arsti- ja hambaravi nii õpingute ajal kui edasises teenistuses

 • garanteeritud amet

  Kaitseväe Akadeemia lõpetajale on garanteeritud töökoht kaitseväes palgaga alates 2050€

 • sport

  Kadettidele on tagatud lai valik sportimisvõimalusi ning erialaseid huviringe (näiteks laskurring ja taktikaring)

Kuula inspireerivaid intervjuusid kunagiste Kaitseväe Akadeemia
kadettidega, kellest tänaseks on saanud edukad ohvitserid.

KAITSEVÄE AKADEEMIAST SAAB TUGEVA JA
LAIAPÕHJALISE JUHIHARIDUSE.

Esmalt tuleb aga otsustada, millise väeliigi ohvitserina sa end näed.

ÕHUVÄGI

Õhuvägi korraldab kaitselennundust ja kontrollib koostöös liitlastega riigi õhuruumi. Õhuväeohvitser tunneb õhuoperatsioonide, õhuseire ja lennuväljaoperatsioonide korralduse põhimõtteid ning astub teenistusse ühes kolmest valdkonnast.

Lennuväljaohvitser teenib Ämari lennubaasis erinevatel ametikohtadel ja hoiab lennuvälja käigus. Ta koordineerib lennuvälja teenindavate maismaasõidukite liikumist või korraldab õhusõidukite maapealset teenindamist ja tagab ohutuse. Lennuväljaohvitser osutab liitlaste lennuvahenditele vastuvõtva riigi toetust ja loob hävituslennukitele kiire õhkutõusmise tingimused.

Õhuseireohvitser vastutab õhuväe radarite ja sidesõlmede töö eest, juhib radariposti tööd ning koordineerib ümberpaiknemisel radariposti logistikat ja julgestust. Tema töö aitab hoida õhuruumist pidevat ülevaadet ning ta tagab õhuruumi puutumatuse läbi õhuoperatsioonide toetamise.

Õhuoperatsioonide ohvitser tegeleb juhtimiskeskuses õhupildi loomise või sihitamisega (hävituslennukite taktikaline juhendamine maa pealt), kaitselennunduse planeerimise või lähiõhutoetusega (õhutulelöökide juhtimine maaväe üksuste toetuseks).

MAAVÄGI

Maaväel on kaitseväe suurima väeliigina võtmeroll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväeohvitseriks saab Kaitseväe Akadeemias õppida mitmel erialal.

Jalaväeohvitser juhib kerge-, mehhaniseeritud ja soomusjalaväeüksusi ning nende lahingutoetuselemente (luure; tankitõrje ja miinipilduja toetustuli), viib läbi taktikalist õpet ja lahinglaskmisi. Jalaväeohvitseri tegevuse eesmärk on tagada maaväe võime võita vastane.

Pioneeriohvitser juhib pioneeriüksusi ning õpetab kasutama pioneeritehnikat ja -relvastust, sealhulgas rajama pataljoni ja brigaadi lahingutegevust toetavaid tõkkeid, sildu ja kindlustusi.

Kaudtuleohvitser juhib kaudtuleüksusi, õpetab kasutama kaudtulevahendeid (nt liikursuurtükke) ning planeerima ja juhtima kaudtuld, et jalaväeüksused oleksid toetatud kiire ja täpse tulejõuga.

Õhutõrjeohvitser juhib õhutõrjeüksusi ning õpetab kasutama õhutõrjekahureid ja raketisüsteeme, et jalaväe- ja toetusüksused oleksid kaitstud vastase õhutegevuse vastu.

Sideohvitser juhib staabi- või sideüksusi ning korraldab nende väljaõpet, et lahinguväljal oleks tagatud nii manööver- kui ka toetusüksuste juhtimine.

Logistikaohvitser juhib tagala- ja logistikaüksusi, mille tulemusena on kõik manööver- ja toetusüksused võimelised lahingut pidama.

mereVÄGI

Merevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riigi huvisid merel. Mereväe põhiülesanded on mereseire, miinisõjapidamine ja rannikukaitse. Mereväeohvitseriks saab Kaitseväe Akadeemias õppida kahel erialal.

Taktikaohvitser on mereoperatsioonide spetsialist, kelle üks ülesandeid on juhtida vahiohvitserina sõjalaeva. Edasine teenistus viib taktikaohvitseri sõjalaeva operatsioonide ruumi, kus planeeritakse ja juhitakse sõjalaevaoperatsioone. Lisaks juhib ta side, navigatsiooni või relvastusega tegelevate spetsialistide igapäevateenistust. Taktikaohvitser panustab ka Eesti rannikukaitse ülesehitamisse.

Tehnikaohvitseri peamine teenistusülesanne on käitada ja hooldada sõjalaeva pea- ja abimasinaid ning laevasüsteeme, et hoida need lahinguvalmis. Ta vastutab sõjalaevas avariitõrje eest ning tema ülesannete hulka kuulub sõjalaevade lahinguvigastuste kiire likvideerimine. Tehnikaohvitser juhib ka tehnikaerialade spetsialistide igapäevateenistust.

Testi oma võimeid

Lihtsad 10 küsimusega testid aitavad selgitada, mis on Sinu tugevad ja mis arendamist vajavad küljed.
Nii on ka lihtsam otsustada, millise väeliigi ohvitseriamet Sulle tõenäoliselt paremini sobiks.

Tahtejõud

Kuuluvus

juhtimine

Karjäär

tule vaata ringi Kaitseväe
Akadeemia peahoones!

Kutsume Sind meie õppehoonesse virtuaaltuurile. Ringi liikumiseks lohista vaadet hiirega või liigu pildil näpuga. Erinevatesse kohtadesse juhatavad Sind pildil olevad ringid ja menüü. Parema elamuse saad vaadates tuuri täisekraanil.